Geschiedenis

De Sint-Maartensvieringen in Ieper gaan terug tot de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog. Enkele bestuursleden van de oud-strijdersverenigingen vatten het plan op om ’iets’ in het leven te roepen ten voordele van de kinderen en in het bijzonder voor de wezen en de verlaten jeugd van Ieper.

Na 4 donkere jaren van oorlog wou men tegelijk wat leven en vreugde in de stad brengen. Op voorstel van Albert Slosse werd tussen pot en pint in het café Central op de Grote markt besloten om een folkloristisch feest in te richten rond de figuur van de Heilige Martinus, patroonheilige van de stad. De toenmalige burgemeester Jan Van Der Ghote gaf, zij hij aanvankelijk schoorvoetend, zijn zegen aan het initiatief. Om het geheel in goede banen te leiden werd het Sint Maartens Ommegang Comiteit Yper, afgekort SMOCY opgericht.

Op 10 november 1945 deed Sint-Maarten zijn eerste officiële intrede in de stad. Hij kwam met de trein. In het station van Ieper aangekomen stapte hij op zijn paard en ging het richting markt, begeleid door de Harmonie Ypriana, De Sint Martinus scouts en uiteraard een hele schare kinderen. Achteraf drukte de burgemeester zijn tevredenheid uit: “ Voorzitter, gij zijt eraan begonnen, gij moet nu voortdoen en als het nodig is, zullen wij u steunen.” Smocy bestaat nog steeds. Tot op vandaag staan de leden van het comité ondermeer in voor de organisatie van de jaarlijkse intrede van de Sint in Ieper op 10 november.